NASZE HISTORIE

 

ELICA LIFE

 

SIEDZIBY I ZAKŁADY

ELICA LIFE

Świadomi tego, że nie jest możliwe „osiągnięcie doskonałości”, jeśli nie żyje się w potencjalnie idealnym miejscu pracy, opracowaliśmy program Elica Life, którego zadaniem jest dbałość o dobre samopoczucie naszych pracowników. Celem programu jest oferowanie pracownikom różnorodnych usług, dostosowanych do ich potrzeb, które mogą pojawiać się z biegiem czasu, mających na celu poprawę stylu życia poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu, wykraczającego poza zwykłe świadczenia profesjonalne.

Nasi współpracownicy są uwzględniani całkowicie, dbamy bowiem o ochronę ich życia, zarówno na terenie zakładu, jak również i poza nim. Angażujemy się w rozwój narzędzi i działań prowadzących do stworzenia dobrego samopoczucia, jako warunku, do którego należy dążyć, zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym, jako filozofii życia.

Nasza Grupa podpisała Kartę Równych Szans i Równości w Miejscu Pracy, aby przyczyniać się w ten sposób do rozpowszechniania kultury przedsiębiorstwa i pełnej polityki personalnej, wolnej od dyskryminacji i uprzedzeń, mogących podkreślać wartość talentów w całej ich różnorodności.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

W Grupie Elica mówimy o „people design”, czyli podejściu stosowanym przez przedsiębiorstwo wobec własnych pracowników, ponieważ bycie częścią naszej firmy oznacza rozpoczęcie etapu rozwoju obejmującego kształcenie, rozwój i swobodne wyrażanie dobrych pomysłów, w celu podkreślenia potencjału pojedynczych elementów i stworzenia warunków niezbędnych dla osiągnięcia sukcesów całej firmy. Troska, którą otaczamy naszych współpracowników wyrażana jest również poprzez chęć dążenia do „dobrego stanu organizacyjnego” poprzez zagwarantowanie lepszych warunków oraz podejście opierające się na wysłuchaniu opinii i wymianie propozycji. W wyniku tej wizji, jak również dzięki innowacyjnym sposobom myślenia naszego Dyrektora HR, w roku 2008 podpisaliśmy Umowę Uzupełniającą Elica, która po raz pierwszy we Włoszech obejmuje system Welfare w Umowie Uzupełniającej. Ta ważna umowa wyraża głębokie przekonanie, że ludzie muszą znajdować się w centrum polityki przedsiębiorstwa, jako podstawowy czynnik rozwoju i konkurencyjności, który jest konkretnym wyrazem naszej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi.

E-STRAORDINARIO

E-STRAORDINARIO

Jest projektem szkolenia personelu w przedsiębiorstwie, stworzonym i zarządzanym przez Fundację Ermanna Casoliego, która wykorzystuje sztukę współczesną jako dźwignię innowacyjności. Sztuka współczesna, proponując niekonwencjonalne podejście, rzeczywiście oferuje ludziom zdrową i nieustanną zmianę perspektywy, tak ważnej aktualnie w organizacjach wzywanych coraz częściej do rozwiązywania problemów i proponowania nowych sytuacji.Fondazione Ermanno Casoli
FEC è la Fondazione con cui Elica sperimenta progetti che fanno compxunicare arte e industria.

DLA DZIECI

E-STRAORDINARIO DLA DZIECI

Jest programem szkolenia przeznaczonym dla dzieci pracowników Elica w wieku od 6 do 10 lat. Inicjatywa, organizowana we współpracy z Fundacją Ermanna Casoliego, wprowadza sztukę współczesną w realia przedsiębiorstwa i umożliwia dzieciom uczestnictwo w działaniach kreatywnych, prowadzonych pod kierownictwem artystów o międzynarodowej sławie.Fondazione Ermanno Casoli
FEC è la Fondazione con cui Elica sperimenta progetti che fanno compxunicare arte e industria.

ELICA WE ARE

ELICA WE ARE

Ewolucja na międzynarodową skalę poprzedniego włoskiego doświadczenia - Elica I AM - jest projektem skierowanym do dzieci pracowników Elica - w wieku od 11 do 17 lat - w siedzibach znajdujących się we Włoszech, Polsce i Rosji, które mogą wspólnie uczestniczyć w wakacyjnych wymianach edukacyjnych. WE ARE rozwija się jednocześnie z rozkwitem Grupy, w kontekście umiędzynarodowienia i integracji kulturowej, z zamiarem rozszerzenia wizji młodzieży na wyżej wymienione tematy. Jest swoistym etapem rozwoju, mającym na celu zarówno opanowanie języka angielskiego, jak również i wzbogacanie własnej osobowości, wynikające z konfrontacji i codziennych kontaktów z młodzieżą, wywodzącą się z różnych krajów i kultur.

KARTA CZŁONKOWSKA ELICA

KARTA CZŁONKOWSKA ELICA

Dla wszystkich pracowników siedzib we Włoszech, Polsce i Meksyku. Karta umożliwia dostęp do serii usług po nadzwyczaj przystępnych cenach (opieka zdrowotna, konsultacje, zniżki handlowe, księgarnie, itp.), zwiększając siłę nabywczą pracowników.

AERÒ

aerò

Jest zakładową salą gimnastyczną, oddaną do użytku w roku 2010, w celu promowania zdrowego trybu życia pracowników zakładu, począwszy od kondycji fizycznej po dobre samopoczucie umysłowe i społeczne

WARTOŚCI

Deklaracja Wartości stanowi punkt odniesienia dla wszystkich naszych działalności:

 • Kochać klientów i obsługiwać ich z pasją
 • Myśleć innowacyjnie
 • Wspierać angażowanie się każdego pracownika we własną pracę
 • Posiadać i przekazywać dobrą energię
 • Nieustannie stawiać sobie nowe cele i osiągać je
 • Być ciekawym i nie przestawać nigdy się uczyć
 • Chcieć wygrywać
 • Widzieć w zmianie okazję
 • Walczyć o ograniczenie kosztów i ułatwienie pracy

ZASADY

Francesco Casoli, Prezes Wykonawczy Grupy Elica, opracował w wersji 10 przykazań, zasady, którymi inspiruje się działalność Grupy:

 1. Zarządzać personelem, aby on z kolei zarządzał przedmiotami
 2. Delegować, delegować, delegować
 3. Pracować na cele
 4. Wytrwać, wytrwać, wytrwać
 5. Nagradzać podejmowanie ryzyka i przyjmowanie odpowiedzialności
 6. Sponsorować samorządne grupy rozwiązujące problemy
 7. Dążyć do rzeczy niemożliwych
 8. Zwalczać mentalność biurokratyczną
 9. Informować, informować, informować
 10. Nie komplikować nadmiernie przedsiębiorstwa