NASZE HISTORIE

 

ELICA LIFE

 

SIEDZIBY I ZAKŁADY

NASZE POWIETRZE

Nasze kompetencje doprowadziły do zrewolucjonowania tradycyjnego wizerunku produkowanych w naszych zakładach okapów kuchennych, które z prostych akcesoriów przekształciliśmy w przedmioty o wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju wzornictwie, zwiększające jakość życia osób wybierających nasze produkty. Udało nam się to osiągnąć, ponieważ Grupa Elica, działająca już od lat 70, której prezesem jest Francesco Casoli - wyróżnia się na rynku ze względu na swoje doświadczenie, wygląd produktu, wyszukane materiały oraz zainteresowanie nową technologią, gwarantujące najwyższą wydajność oraz ograniczenie zużycia. Ponad 3000 pracowników sprawia, że nasza produkcja roczna wynosi około 17 milionów sztuk, obejmujących okapy oraz silniki elektryczne. Nasza platforma produkcyjna obejmuje pięć krajów, wśród których znajdują się Włochy, Polska, Meksyk, Indie i Chiny, co sprawia, że jesteśmy światowym liderem w sektorze produkcji okapów oraz znajdujemy się w czołówce europejskich liderów w projektowaniu, produkcji i sprzedaży silników elektrycznych, przeznaczonych dla okapów i pieców centralnego ogrzewania.

Podstawę naszej filozofii stanowi dobre samopoczucie pracowników grupy Elica, które pozwoli im w pełni korzystać z życia nie tylko w sferze zawodowej, ale również prywatnej.
 

Francesco Casoli PREZES GRUPY ELICA

ORGANIZACJA

Struktura naszej Grupy obejmuje siedem przedsiębiorstw: Elica, Elica Group Polska, Elicamex, Airforce, Ariafina, Elica PB India i Zhejiang Putian Electric. Siedziba Główna w Fabriano nadzoruje i koordynuje działania wszystkich zakładów należących do naszej Grupy, gwarantując jakość, spójność oraz kontrolę nad poszczególnymi oddziałami. Zdolność do integracji cech kulturowych oraz specyfikacji produkcyjnych różnych siedzib sprawia, że nasze działania osiągnęły zakres międzynarodowy, poprzez realizację naszej wizji przedsiębiorstwa, ukształtowanej przez wiele różnych czynników, mogących nieść Grupie siłę i powodując, że czuje się w pełni częścią specjalistycznego dziedzictwa poznawczego całej organizacji.

GŁÓWNE FUNKCJE WSPIERAJĄCE OBSZARY PRODUKCYJNE NASZEJ ORGANIZACJI:

Internal Audit

Weryfikuje projekt i funkcjonowanie wewnętrznego systemu kontroli, zapewnia zgodność z przepisami oraz proces zarządzania.


Press Office

Zajmuje się komunikacją ze środkami masowego przekazu w celach uzyskania dobrej opinii dla przedsiębiorstwa.


Human Resources

Zarządza personelem zakładu, począwszy od działań selekcyjnych poprzez współpracę i wspomaganie, aż po koordynację projektami Employer Branding.


Supply Chain

Zajmuje się działalnością logistyczną i zakupami.


Information & Communication Technology

Kieruje systemami informacji technologicznej, której celem jest ulepszanie zakładowych procesów zarządzania i przetwarzania informacji.


Administration, Finance & Control

Optymalizuje zarządzanie ekonomiczno-finansowe organizacji.

Product Development

Projektuje i rozwija nowe produkty.


Industrial Operation

Sprawuje nadzór, projektuje i kontroluje procesy produkcyjne.


Marketing

Zarządza zagraniczną komunikacją przedsiębiorstwa, analizuje potrzeby rynku, rozwija plan oraz koncepcję produktu.


World Class Manufacturing

Kontroluje procesy produkcyjne z punktu widzenia produkcji odchudzonej (lean manufacturing) w celu ograniczenia kosztów, wad, uszkodzeń, marnotrawstwa materiału oraz przechowywania.


Quality

Dąży do uzyskania najwyższego poziomu jakości, zarówno w odniesieniu do procesów zakładowych, jak i produktów oraz procesów produkcyjnych.


Sales

Zarządza działalnością handlową organizacji.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Ukierunkowanie na innowację, dbałość o personel oraz badania w zakresie dobrego samopoczucia własnych pracowników zaowocowały z biegiem lat wieloma znaczącymi wyróżnieniami uzyskanymi przez dla Grupę Elica. Certyfikacje takie, jak „Top Employers” oraz nagrody rangi „Etica e Impresa”, „Great Place to Work”, „Premio dei Premi”, „Imprese X Innovazione”, „Merito Empresarial”, „Gazele Biznesu”, potwierdzają nasze nieustanne zaangażowanie w rozwój środowiska pracy, umożliwiającego wzrost i wprowadzanie innowacji.

TOP EMPLOYERS

Certyfikacja „Top Employers” jest przyznawana przedsiębiorstwom, spełniającym najwyższe standardy w dziedzinie warunków pracy oferowanych własnym pracownikom. Potwierdza ona, że firma tworzy doskonałe warunki pracy, dba o swoich pracowników i ich rozwój, i dąży do ciągłego doskonalenia, dzięki czemu należy do grupy wyróżniających się przedsiębiorstw międzynarodowych. Elica po raz pierwszy uzyskała wyróżnienie „Top Employers Italia” w roku 2009 i otrzymuje ją każdego roku po dzień dzisiejszy, natomiast nagrodę „Top Employers Polska” odebrała w latach 2011, a od roku 2014 do dzisiaj.

Online Talent Communication

Nagroda “Online Talent Communication” jest wyróżnieniem przyznawanym przez organizację badawczą Potentialpark, prowadzącą każdego roku badania OTaC, mające na celu uzyskanie wrażeń i opinii kandydatów na całym świecie dotyczących możliwości rozwoju kariery oraz kanałów komunikacyjnych online przedsiębiorstw zajmujących się HR. Firma Elica została zaliczona do czołówki Najlepszych 30 Firm we Włoszech w roku 2016.

ETICA E IMPRESA

Nagroda „Etica e Impresa” została ustanowiona przez stowarzyszenia Agenquadri CGIL, AIDP, APQ-CISL, CIQ-UIL oraz Federmanager. pod patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2009 Grupa Elica otrzymała nagrodę „Etica e Impresa” w kategorii „Corporate Social Responsibility”, za nowoczesne i strategiczne podejście wykazane przy zastosowaniu Umowy Uzupełniającej, która wprowadza w życie podstawowe zasady Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstwa.

GREAT PLACE TO WORK

Great Place to Work Institute prowadzi działalność badawczą i premiuje przedsiębiorstwa o wyróżniającym się środowisku pracy w ponad 45 krajach, na sześciu kontynentach. Wybitne osiągnięcia w tej kategorii są owocem codziennych relacji pracowników i menadżerów, z których rodzi się zaufanie. Wynika ono z wiarygodności zarządzania, szacunku okazywanego pracownikom oraz wymiaru, w jakim - zdaniem ich samych - są równo traktowani. Elica otrzymała w latach 2011 i 2012 wyróżnienie „Great Place to Work Italia”, w roku 2011 „Great Place to Work Europe”, a w roku 2013 „Great Place to Work Polska”.

PREMIO DEI PREMI 2012

Nagroda „Premio dei Premi”, ustanowiona przez Prezesa Rady Ministrów jest krajowym wyróżnieniem, nadawanym przedsiębiorstwom wyróżniającym się pod względem innowacyjności. Nagroda ta - otrzymana w latach 2012 i 2013 - jest dla Grupy Elica świadectwem nieustannego zaangażowania w innowacyjność produktów, procesów oraz kultury Grupy.

IMPRESE X INNOVAZIONE 2013

Nagroda „Imprese X Innovazione”, wylansowana przez Włoską Konfederację Przemysłową (Confindustria), we współpracy z Włoskim Stowarzyszeniem Nagród Jakości APQI oraz wsparciem Fundacji MAI i Poczty Włoskiej, ma na celu podkreślenie i rozpowszechnianie kultury pełnej innowacyjności (360 stopni) oraz wyróżnianie za konkurencyjność i rozwój systemu danego Kraju. Elica otrzymała to ważne wyróżnienie w latach 2012 i 2013.

MERITO EMPRESARIAL 2012

Stan Querétaro przyznaje corocznie Nagrodę „Mèrito Empresarial” podczas najważniejszych wydarzeń biznesowych, promowanych przez Rząd Meksykański. W roku 2012 Elica Americas została wyróżniona pierwszą nagrodą w kategorii Spółki Eksportujące przyznaną za „wybitne produkty i usługi zrealizowane w Querétaro” oraz specjalne wyróżnienie w sektorze Odpowiedzialność Społeczna za „jakość życia w Społeczeństwie”.

GAZELE BIZNESU

IGazeta Puls Biznesu publikuje od roku 2000 ranking przedsiębiorstw charakteryzujących się najbardziej dynamicznym rozwojem, certyfikując małe i średnie firmy, które dzięki dynamiczności rozwoju potrafią świetnie sobie radzić - nawet z potężniejszą konkurencją. Elica Polska została odnotowana w rankingu w roku 2011, ze względu na wartość zysków, wzrost sprzedaży oraz brak strat w trzyletnim okresie 2008-2010.

NASZA HISTORIA

Poznaj naszą historię: od założenia w roku 1970 przez Ermanno Casoliego, aż do chwili obecnej. Poznaj w jaki sposób Elica stała się jednym z liderów w tym sektorze.

 

WIĘCEJ NA

ELICA LIFE

Świadomi tego, że „osiągnięcie doskonałości” nie jest możliwe, jeśli nie żyje się w potencjalnie idealnym miejscu pracy, opracowaliśmy program Elica Life.

 

WIĘCEJ NA

SIEDZIBY I ZAKŁADY

Nie zapominając nigdy o własnych korzeniach, nasza Grupa promuje rozwój kultury przedsiębiorstwa stający się coraz bardziej „glocal” (think global, act local).

 

WIĘCEJ NA